Oпшти услови

Општи услови

Ве замолуваме внимателно прочитајте ги условите за работа, тие содржат важни информации за вашите законски права, законска заштита и обврски. Вклучени се разни ограничувања и исклучоци, како и клаузули со кои се регулира надлежноста и местото на спроведување на  спорови и обврски за усогласување на важечките закони и прописи.

Сопствениците треба да бидат свесни за законите за туризам во нивната област / општина / град. Некои области / општини / градови имаат закони што не дозволуваат сместување на гости за кратки периоди за одредена такса. Овие закони честопати се дел од административните правила на општината. Во повеќето области / општини / градови, земјопоседниците мора да се регистрираат, да добијат дозвола и лиценца за изнајмување на нивниот имот пред да можат да примат гости. Во некои градови, краткорочните резервации се целосно забранети. Секоја општина има свој начин на спроведување на овие закони. Казните за непочитување на овие закони може да вклучуваат парични казни или други административни казни. Сопствениците треба да бидат запознаени со локалните закони за туризам пред да ги објават своите имоти на Arendoo.

Услови за работа

Ако ја користите платформата Arendoo, вие соработувате со Arendoo Ltd, компанија регистрирана во Велика Британија, со регистрациски број: 2857145. За плаќања преку платформата, работите со MANGOPAY SA, компанија за регистрација во Франција со лиценца за електронско плаќање што го контролира платниот систем - MANGOPAY.

Arendoo е електронска платформа којашто служи како пазарна платформа/marketplace/ за сопственици на имот кои сакаат да го изнајмат својот имот за ноќевање. Таа е развиена, управувана и сопственост на Arendoo Ltd, компанија основана во Велика Британија, со регистрациски број: 2857145.

Платформата се состои од следниве страници: www.arendoo.com, www.arendoo.bg, www.arendoo.ru, www.arendoo.mk, апликации и услуги преку кои сопствениците на имот ги објавуваат своите имоти за изнајмување, станарите добиваат информации за имотите, комуницираат со сопствениците и им плаќаат директно нив.

Согласувајќи се со овие општи услови, вие разбирате и се согласувате дека Arendoo не е договорна страна на кој било договор меѓу сопственикот на имот и станарите, дека Arendoo не е брокер за недвижнини, туристичка агенција или осигурител на услуги. Arendoo нема контрола врз однесувањето на сопствениците на имот, станарите или други корисници на Платформата и не може да биде одговорен за нивните постапки.


Промени во O
пштите услови

Arendoo го задржува правото, според своето дискреционо право, да ја смени Платформата или да ги промени Општите услови, вклучително и надоместоците за услуги, во кое било време и без претходна најава. Во случај на промени во Општите услови, ние ќе ги објавиме промените или на страната, на апликацијата или ќе ве известиме на поинаков начин. Исто така, ќе го смениме датумот на „Последно ажурирање“ на почетокот на Условите. Со вашето продолжување на користењето на страницата откако ќе ве известиме за промената на Општите услови на страницата, апликацијата или на друг начин што сме ве известиле, се согласувате дека сте согласни со таа одлука и ги прифаќате промените на условите.

Пристап до Платформата

Платформата е за употреба само и единствено на лица над 18 години. Секој пристап или употреба на Платформата од страна на лица под 18 години е строго забрането. Со најавување и користење на Платформата, изјавувате дека имате најмалку 18 години.

Клучни зборови:

„Закупец“ е лице кое контактира со сопственикот, преку платформата, за изнајмување имот за ноќ

„Сопственик“ е личност која издава имот за ноќ преку платформата

„Објава“ е информација за имот објавен на платформата, претставен за изнајмување од страна на сопственикот

„Корисник“ е секое лице што се регистрирало на платформата, како што е опишано во делот „Регистрација на сметка/акаунт/профил на Arendoo“

Регистрирање сметка/акаунт/профил на Arendoo

За да ги користите услугите на Arendoo, прво мора да се регистрирате на страницата. Може да се регистрирате следејќи ги линковите за создавање акаунт на страницата. Кога креирате акаунт, треба да дадете лични информации.

1) Се согласувате дека информациите што ги давате ќе бидат точни, тековни и целосни.

2) Се согласувате да ги ажурирате информациите обезбедени од вас навремено со секоја промена.

Откако ќе се регистрирате, добивате пристап до сите алатки на платформата за креирање на објава, за резервација и директно плаќање помеѓу станарите и сопственикот на имот.

Arendoo го задржува правото да ја оневозможи или отстрани вашата сметка и пристап до страницата или апликацијата ако создадете повеќе од еден акаунт на Arendoo или ако информациите што ги давате за регистрација се неточни, застарени или нецелосни. Вие сте одговорни за безбедноста на вашата лозинка. Вие се согласувате дека нема да им ја дадете лозинката на трети лица и дека сте одговорни за какви било активности преку вашата сметка на Arendoo, без оглед дали сте ги извршиле овие активности. Вие мора веднаш да го известите Arendoo ако се сомневате во неовластена активност преку вашата сметка/профил/акаунт на Arendoo.

Откако ќе се регистрирате и имате активна сметка/акаунт/профил, платформата автоматски ќе создаде за вас „Е-паричник“ ( E-wallet ) на ваше име во системот MANGOPAY. Општите услови за работа со MANGOPAY може да ги најдете овде.

АКО НЕ СЕ СОГЛАСУВАТЕ СО ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА MANGOPAY, НЕ ПРОДОЛЖУВАЈТЕ СО РЕГИСТРАЦИЈАТА НА ARENDOO.

Создавање на објава

Како корисник на страницата, можете да креирате реклама/објава. За да создадете објава, мора да наведете детални информации за имотот што ќе го давате под наем. Потребните информации за создавање на објавата се локација, капацитет на кревети, големина, удобности, дополнителни услуги, кои датуми се достапни за изнајмување, цени за сместување, услови за плаќање и политика во случај на откажување на резервацијата од закупецот. Имотот ќе биде рекламиран за давање под наем на Платформата.

Со создавање на рекламата/објавата, се согласувате дека вие сте единствено одговорни за информациите што ги давате. Вие исто така се согласувате дека со креирање на објава за нашата Платформа не ги кршите договорите што ги имате со трети лица, како што се компании за одржување, здруженија на сопственици, општини и други. Изјавувате дека не кршите никакви закони, правила или забрани што се однесуваат за вашиот имот.

Arendoo го задржува правото да отстранува реклами во кое било време и без претходна најава од сопственикот доколку утврди дека рекламата крши некој од условите на Arendoo.

Изработка и работа со резервации

Основни термини:

Целиот износ на резервацијата - ова е цената што закупецот ќе ја плати за изнајмување на имотот за целиот престој.

Претплата - износ што е дел од вкупниот износ на резервацијата и се плаќа за да се потврди резервацијата.

Одобрена резервација - барање за резервација, кое е одобрено од сопственикот и веќе достапно за депозит

Потврдена резервација - резервација за која е платена претходна уплата од закупецот.

Надоместок - износ што корисниците го плаќаат за користење на платформата.

Надоместокот за користење на платформата зависи од земјата во која се наоѓа имотот. Начинот на пресметување на надоместокот ќе ви биде јасно прикажан при создавањето на акаунтот, при создавањето на објава за изнајмување или кога барате резервација.

Услови за сопственици на имот

Како сопственик на имот, доколку добиете барање за резервација, мора да го одобрите или одбиете. Ако не ја одобрите или одбиете резервацијата во рок од 24 часа по приемот на барањето за резервација, системот автоматски ќе ја откаже. Барањето за резервација ги содржи следниве информации: име на закупецот, период на престој во апартманот (датум на сместување и поаѓање), број на гости кои ќе ја поминат ноќта, вкупниот износ на резервацијата и надоместокот за изнајмување за Arendoo.

По одобрувањето на барањето, закупецот ќе биде известен дека барањето е одобрено и ќе биде поканет да плати  депозит  за да ја потврди неговата резервација. Износот што треба да се плати за да се потврди резервацијата варира, во зависност од избраниот начин на плаќање. Откако ќе се плати претплатата, ќе добиете информации за закупецот (е-пошта и телефон). Доколку закупецот не ја платил претплатата во рок од 24 часа по одобрувањето на резервацијата, тој автоматски се откажува од системот.

Како сопственик на имот, со одобрување на резервацијата, вие се согласувате да го задржите периодот наведен од закупецот за изнајмување на апартманот, 24 часа по одобрувањето на резервацијата и нема да го изнајмите вашиот имот на трети лица за периодот определен од закупецот.

Откако ќе се плати претплатата за резервацијата од закупецот, средствата ќе бидат депонирани во електронскиот паричник во MANGOPAY, на име на закупецот. Уплатената сума, по задржувањето на надоместоците за ARENDOO, ќе биде пренесена на Електронскиот паричник направен од MANGOPAY, на име на сопственикот, 24 часа по сместувањето на закупецот во имотот што го резервирал. Откако износот ќе биде запишан во електронскиот паричник на сопственикот, тој ќе биде достапен за пренос од електронскиот паричник на банкарската сметка на сопственикот.

Ако должите или сте се согласиле да платите други износи на Arendoo (дали поради неможност да ја прифатите вашата одобрена резервација, како последица на вашите дејствија како сопственик, договори со Arendoo за дополнителни услуги), тогаш Arendoo има право, но не е задолжен, да го префрли од вашиот е-паричник износот потребен за отплата на плаќањата од сопственикот кон Arendoo.

Како сопственик, вие се согласувате дека секое плаќање на закупецот преку MANGOPAY за имотот на сопственикот во електронското портмоне на име на закупецот ќе се смета како плаќање за резервацијата.

 

 

 

Платформата им овозможува на сопствениците на имот да избегнуваат процес на одобрување или одбивање на резервации со избирање „Инстант/моментална резервација“. Ако ја изберете оваа опција, вие, како сопственик, се согласувате и потврдувате дека секоја информација што е дадена за вашиот имот е точна и целосна, вклучително и кога имотот е достапен за изнајмување од членовите на Платформата.

„Инстант резервација“ ќе му биде достапна на сопственикот при негово барање или ќе биде предложена автоматски по постигнувањето и спроведувањето на три (3) резервации преку Платформата. Сопствениците можат да изберат „Барање за резервација“ или „Инстант резервација“ во кое било време откако ќе го известат Arendoo по е-пошта.

Услови за станарите

Сопствениците се одговорни за исполнувањето на потврдените резервации и обезбедувањето на место за престој резервирано преку Платформата. Како закупец, ако одлучите да изнајмите апартман преку Платформата, тогаш се согласувате да преговарате директно со сопственикот и се согласувате со сите правила и забрани во врска со имотот наметнати од сопственикот. Вие разбирате и се согласувате дека сте одговорни за исполнување на вашиот дел од обврските за изнајмување на имотот, и дека Arendoo не е дел од страните во договорот за изнајмување. Arendoo не е одговорен за проблеми поврзани со договорот за резервација.

Како закупец, можете да испраќате барање за резервација на имот преку Платформата. Барањето ќе го содржи периодот на резервација (датум на пријавување и одјавување), вкупниот износ на резервацијата, бројот на гости, начинот на плаќање и вашето име. Вашите лични податоци нема да бидат испратени до сопственикот. Сопственикот, пак, има 24 часа да го прифати или одбие вашето барање. Доколку е одобрено, имате 24 часа да направите уплата за да ја потврдите резервацијата. Доколку не направите уплата во рок од 24 часа, резервацијата автоматски ќе се откаже. Плаќањето мора да се изврши преку Платформата преку системот за плаќање MANGOPAY. По уплатата на депозитот и потврдата на вашата резервација, ќе ви бидат испратени контактите на сопственикот (е-пошта и телефон) и адресата на имотот што сте го резервирале.

Откажување

Откажување од сопственикот

Ако, како сопственик на имот, одлучите да откажете или не можете да прифатите резервација што веќе сте ја одобриле и потврдиле, Arendoo има право да наметне административни казни што влијаат на вас како корисник на Arendoo или на претставувањето на вашиот оглас на платформата.

На пример:
- Објава на автоматски преглед на вашата објава, за тоа дека сте отфрилиле потврдена резервација

- Затворање на датумите на откажаната резервација за рекламирање

- Изрекување на парична казна за откажување на резервација.

Откажување од закупец

Како закупец, ако одлучите да откажете потврдена резервација направена преку Arendoo пред и по пријавувањето на имотот, ќе стапи на сила политиката за откажување избрана од сопственикот. Нашата можност да вратиме дел од уплатената сума зависи од изборот на политика за откажување од страна на сопственикот. Информации и објаснувања за откажување ќе бидат дадени за секоја една резервација.

Проблеми со сместување и враќање на платениот износ

Враќањето на износот важи за станарите/закупците кои имаат потврдена резервација, но имаат проблем со сместувањето.

Проблем со сместувањето е една од следниве ситуации:

1. Сопственикот на имотот

-Откажува потврдена резервација

-не обезбедува пристап до имотот резервиран од закупецот (пример: неможност да се обезбедат клучеви или код за пристап или друго)

2. Описот на имотот даден на Платформата е нецелосен или неточен во врска со:

-големината на имотот (број на соби, број на бањи / кујни, итн.)

 - не се даваат информации дали имотот е независен или е споделен со други станари

 -удобностите што се опишани во списокот на имотот не работат или не се обезбедени како бања (базен, када, џакузи), кујна (мијалник, рерна, фрижидер или други апарати) и електрични системи (греење или климатизација)

  -физичката локација на објектот

3. По сместувањето на закупецот, објектот е:

- неисчистен, неподготвен или неопремен за прием на гости.

 -присуство на штетни материи што можат да му наштетат на закупецот за време на престојот во имотот.

       

-има проблем со глодари и инсекти или има животни кои не се опишани во огласот.

Време за пријавување за проблем со сместувањето

Закупецот се согласува дека ќе го извести Arendoo за секој настанат проблем за време на сместувањето во рамките рокот на известување, што е до 12:00 часот, еден (1) ден по пријавувањето. Сите проблеми што ќе се појават по истекот на рокот за пријавување  се решаваат помеѓу сопственикот и закупецот.

Услови за враќање на депозитот

Доколку Arendoo открие дека проблемот пријавен од закупецот го спречува престојот во имотот на кој било начин, Arendoo ќе му го врати платениот износ, преку Платформата, назад до закупецот или ќе му обезбеди алтернативно сместување во сличен имот.

Услови за пријавување, проблем со сместување

Само станарите можат да пријават проблеми со сместувањето. За да пријавите таков проблем и да добиете соодветен надомест, мора:

- да пријавите и да го информирате Arendoo за проблемот преку е-пошта или телефон, во дадениот период на известување, да обезбедите детални информации (фотографии, видео или други докази) за проблемот, околностите на проблемот и целосно да соработувате со секое барање на Arendoo во истрагата на проблемот

-проблемот да не настанал како резултат на вашите постапки (директно или индиректно)

-сте се обиделе да го решите проблемот со сопственикот и не контактирате нас само во случај проблемот да остане нерешен.

Враќање на сумата од страна на сопственикот

Сопственикот мора да обезбеди соодветно сместување и непречено сместување на закупецот за да избегне проблеми со сместувањето. Во рок од 24 часа по пријавувањето, сопственикот мора да биде достапен за да ги обезбеди потребните дополнителни информации потребни за Arendoo за да се обиде да го реши спорот.

Во случај Arendoo да утврди дека закупецот е оштетен или има проблем со сместувањето, Arendoo има право да ја блокира трансакцијата на износот на резервација од електронскиот паричник на закупецот до електронското портмоне на сопственикот на имот и да го врати платениот депозит на закупецот што го платил за да ја потврди резервацијата кај сопственикот. Дополнително, како сопственик, вие се согласувате дека Arendoo има право да го дебитира износот што треба да му се врати на закупецот од вашиот електронски паричник.

Во случај да нема доволно средства во електронскиот паричник на закуподавачот за да се компензира закупецот со враќање на при-пејд депозитот, закуподавачот мора да го вчита својот електронски паричник или да најде друг начин за враќање на износот.

Доколку сопственикот сака да се жали односно да го оспори  постоењето на проблемот при пријавувањето или сместувањето на закупецот, тој мора да контактира и да го извести Arendoo преку е-пошта и да ги обезбеди потребните докази во негова корист. Сопственикот исто така мора да обезбеди доказ дека се обидел да го реши проблемот пред да контактира со Arendoo.

Вие се согласувате дека секоја одлука на Arendoo во врска со проблемите со сместувањето ќе биде конечна и мора да биде испочитувана од сопственикот и закупецот, без оглед дали е поднесено барање од страна на сопственикот. Во случај на повеќе од еден проблем со сместувањето, Arendoo може, но не е должен, да наметне дополнителни санкции за сопственикот на имотот. Овие казни вклучуваат автоматско реагирање на огласот, што укажува на проблеми со сместувањето, откажување на идните резервации, суспендирање или откажување на огласот или наметнување финансиски казни за да се компензираат административните трошоци на проблемот со сместувањето.

Дополнителни информации

Вашата адреса и податоци за е-пошта, нашата политика за приватност, трансфер на информации

Откако ќе ја внесете вашата е-пошта, име или други податоци, вие, како закупец или сопственик, се согласувате Arendoo да ги внесе информациите обезбедени од вас во неговата база на податоци. Може да добиете една или повеќе пораки од Платформата. Имате опција да се откажете од примањето на промотивна е-пошта во било кое време. Ние го советуваме секој член на Arendoo да ја прочита нашата политика за приватност. Прочитајте повеќе информации за нашето собирање податоци и адресите за е-пошта овде. Со користење на Платформата, се претпоставува дека сте прочитале и сте се согласиле со Политиката за приватност.

Врски/линкови

Arendoo го задржува правото да забрани и отстрани без претходна најава какви било врски или линкови до страници што не се дел од Платформата или портфолиото на Arendoo.

Преводи и локација на мапата

Доколку закупецот или закуподавецот учествувал во преводот на текстoт од еден на друг јазик, Arendoo не може да ја гарантира автентичноста на преводот.

Сите услуги за превод обезбедени од Arendoo се бесплатни, освен ако не е конкретно наведено дека не се.
Мапите на Платформата се обезбедени од Google и се регулираат според условите за користење на GoogleMaps.

Контролни органи и надлежност

Овие Општи услови се толкуваат и разгледуваат во согласност со законите на Велика Британија. Сите спорови според овие Општи услови се предмет на законот во Велика Британија.

Оригиналната верзија на англиски јазик на овие услови е преведена на различни јазици. Преведената верзија е израз на добра волја и е само канцелариски превод кој нема правна вредност. Во случај на спор околу содржината или толкувањето на овие услови и недоследности и разлики помеѓу англиската верзија и верзијата на овие услови на кој било друг јазик, англиската верзија ќе преовладува и ќе биде одлучувачка. Англиската верзија е достапна на нашата веб-страница (со избор на англиски јазик) или може да ви биде испратена по писмено барање.