Бројот на пронајдени имоти според критериумите што ги поставивте е: 27
Покажи ја мапата
€ 600
Вила, 3 спална/и, Број на гости (вкл. деца) 9
Пефкохори, Грциja
€ 1000
Вила, 5 спална/и, Број на гости (вкл. деца) 10
Pallini, Грциja
€ 650
Вила, 4 спална/и, Број на гости (вкл. деца) 8
Sithonia, Грциja
€ 430
Вила, 3 спална/и, Број на гости (вкл. деца) 8
Кремасти, Грциja
€ 365
Вила, 3 спална/и, Број на гости (вкл. деца) 8
Касандра, Грциja
€ 1190
Вила, 8 спална/и, Број на гости (вкл. деца) 16
Хања, Грциja
€ 250
Вила, 3 спална/и, Број на гости (вкл. деца) 8
Kavallos, Грциja
€ 160
Вила, 2 спална/и, Број на гости (вкл. деца) 6
Vathi, Грциja
€ 280
Вила, 3 спална/и, Број на гости (вкл. деца) 8
Tsoukaladhes, Грциja
€ 185
Вила, 4 спална/и, Број на гости (вкл. деца) 8
Xiron Chorion, Грциja
€ 170
Вила, 4 спална/и, Број на гости (вкл. деца) 8
Закинтос, Грциja
€ 120
Вила, 2 спална/и, Број на гости (вкл. деца) 8
Јерапетра, Грциja
Празнично село
Неа Ираклица, Грциja
€ 95
Вила, 3 спална/и, Број на гости (вкл. деца) 7
Посиди, Грциja
€ 95
Вила, 3 спална/и, Број на гости (вкл. деца) 7
Посиди, Грциja
€ 120
Вила, 3 спална/и, Број на гости (вкл. деца) 6
Сане, Грциja
€ 125
Вила, 3 спална/и, Број на гости (вкл. деца) 6
Посиди, Грциja
€ 645
Вила, 4 спална/и, Број на гости (вкл. деца) 8
Moudania, Грциja
€ 305
Вила, 4 спална/и, Број на гости (вкл. деца) 10
Касандра, Грциja
Вила, 3 спална/и, Број на гости (вкл. деца) 6
Касандра, Грциja
12Од2»|