Бројот на пронајдени имоти според критериумите што ги поставивте е: 6
Покажи ја мапата
€ 20
Соба, Број на гости (вкл. деца) 1
Охрид, Северна Македониja
€ 25
Стан, 1 спална/и, Број на гости (вкл. деца) 3
Охрид, Северна Македониja
€ 25
Соба, Број на гости (вкл. деца) 6
Охрид, Северна Македониja
€ 35
Соба, Број на гости (вкл. деца) 2
Охрид, Северна Македониja
€ 50
Стан, 2 спална/и, Број на гости (вкл. деца) 5
Охрид, Северна Македониja
€ 40
Стан, 1 спална/и, Број на гости (вкл. деца) 4
Охрид, Северна Македониja